Radonmåling

Illustrasjon av radongass i bolig - Klikk for stort bilde

Vinterhalvåret er tid for radonmåling. Fra 1. januar 2014 må alle utleieboliger oppfylle kravene til radon, så hvis du leier ut en seksjon eller bolig, må du få målt dette så raskt som mulig. Målingene skal utføres i vinterhalvåret og innenfor tidsrommet 15. oktober og 15. april. Radondosimeter får du ved å kontakte firmaer eller laboratorier som selger dette, og som sender deg en målerapport, som oftest inkludert i prisen.  

Anbefaler måling

Radon er helseskadelig ved at radongassen i boligen kan gi en økt risiko for lungekreft. Av ca 1800 lungekrefttilfeller i Norge pr år, mener man at radon er en medvirkende årsak til ca 250 av tilfellene. Radonnivået i det enkelte hus er avhengig av lokale forhold, sprekker i fjell og ventilasjon.  I praksis kan det bety at to hus i nabolaget kan ha forskjellige verdier. Eneste sikre måte å få kunnskap om radonnivået i huset ditt på er derfor å måle.

Leier du ut bolig?

Hvis du leier ut bolig må du måle radon så raskt som mulig. Fra 1. januar 2014 skal alle utleieboliger oppfylle kravene til radon i ny strålevernforskrift. Radonnivået skal være så lavt som det er praktisk mulig å få til, og aldri over 200 Bq/m3. Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3.

Anbefalt måleperiode oktober - april

Det anbefales at radonmålinger gjøres når inneluften i boligen er mest mulig stabil, dvs. når vinduer og dører er mest mulig lukket. Anbefalt måleperiode er derfor oktober – april. Da tiltaks- og maksimumsgrensen i strålevernforskriften er gitt på bakgrunn av snittverdier over et år, er det viktig å måle over en lang periode. Anbefalt måleperiode er derfor satt til 8 uker.

Råd og spørsmål

Statens strålevern har utfyllende informasjon om radon: www.nrpa.no

Miljørettet helsevern gir råd og veiledning om radon i boliger:
Suzana Akilah, e-postadresse: suzana.akilah@moss.kommune.no
Mahwash Ajaz, e-postadresse:
mahwash.ajaz@moss.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570