Legionella

Klikk for stort bilde

Etter flere alvorlige utbrudd av legionellesmitte de senere årene, bl.a. i Stavanger og Sarpsborg/Fredrikstad-området, har det blitt innført strengere krav til kontroll og drift av anlegg som kan medføre legionellasmitte. Legionellose er en bakteriesykdom som forårsakes av legionellabakterien.

Les mer om vanlig stilte spørsmål vedrørende smittefare/smittevern, tekniske/hygieniske og juridiske forhold knyttet til legionella på Folkehelseinstituttets nettsider. 

En rekke lovendringer er gjort for å bedre kontrollen og driften av anlegg som kan gi risiko for legionellasmitte. Disse berører bl.a. Forskrift om miljørettet helsevern (kap. 3a) og Bassengforskriften (§8).

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer. Andre mulige smittekilder er bl.a. boblebad og dusjanlegg.

Folkehelseinstituttet har utgitt en veileder til forebygging av legionellasmitte. Denne henvender seg til eiere, driftsansvarlige og tilsynsorganer.

Hva gjør Miljørettet helsevern?

- Registrerer mulige risikofaktorer/smittekilder
- Mottar og behandler meldinger fra virksomheter
- Fører tilsyn
- Informasjon, råd og veiledning

For mer informasjon, kontakt Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, tlf. 69 24 80 00.

Nedenfor finner du en oversikt over innretninger og virksomheter som har risiko for spredning av legionella. Disse virksomhetene har et spesielt ansvar for å følge opp lover og retningslinjer for forebygging av legionella via aerosol.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570