Krav til virksomheter - melde- og søkeplikt

Klikk for stort bilde

Forskrift om miljørettet helsevern pålegger en rekke virksomheter enten melde- eller søkeplikt hvis forhold kan ha direkte eller indirekte innvirkning på helsen.  

Hvem gjelder dette?
Forskriften gjelder for virksomheter og eiendommer der forhold ved virksomheten/eiendommen direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Forhold ved en virksomhet eller eiendom kan påvirke helsen i ulik grad. Jo mer alvorlig risiko som er knyttet til forholdet eller aktiviteten, jo mer fokus må virksomheten og den ansvarlige ha på de forhold som forskriften regulerer.
Melde- og søkepliktige virksomheter skal melde fra ved oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Meldepliktige virksomheter:
Asylmottak (for kortere og lengre opphold)
Hospitser
Campingplasser (el. tilsvarende hvor allmennheten har adgang eller benyttes av mange mennesker)
Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har tilgang eller benyttes av mange)
Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger


Søkepliktige virksomheter:
Barnehager
Grunnskoler
Videregående skoler

Melde - og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Miljørettet helsevern.

Kontakt:

Suzana Akilah, e-postadresse: suzana.akilah@moss.kommune.no
Mahwash Ajaz, e-postadresse:
mahwash.ajaz@moss.kommune.no


 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570