Klage på helseforhold

Pipa på Rockwool - Klikk for stort bilde

I nærmiljøet og i boligen vår kan vi utsettes for ytre påvirkninger i form av kjemiske, biologiske, psykiske eller fysiske miljøfaktorer. I noen tilfeller er ikke disse påvirkningene forårsaket av forhold vi selv er herredømme over. Dette kan f.eks. være inneklima i en utleiebolig, eller i klasserommet. I slike tilfeller kan det klages til kommunen, og det er miljørettet helsevern som behandler klager på forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen.   

Eksempler på forhold man kan klage på er:
- støy (fra trafikk, tekniske installasjoner, musikk,  nærmiljøanlegg m.v.)
- dyrehold i nabolag
- dårlig inneklima i skoler og barnehager
- miljøforhold i utleiebolig
- hygieniske forhold i badeanlegg

Hvordan kan man klage?
- beskriv forholdet det klages over så detaljert som mulig
- forsøk å beskrive kilde, tidspunkter, opplevde plager (f.eks. forstyrrelse av nattesøvn)
- send klagen til: Miljørettet helsevern, pb. 175, 1501 Moss eller på e-post (se kontaktinformasjon)

Hva skjer videre?
- Klagen blir mottatt og behandlet. Dette kan ta noe tid, avhengig av pågang av saker
- Nødvendig kartlegging gjøres, dokumentasjon innhentes om nødvendig
- I visse tilfeller fatter kommuneoverlegen vedtak, dette kan påklages til fylkesmannen

Kontakt:

Suzana Akilah, e-postadresse: suzana.akilah@moss.kommune.no
Mahwash Ajaz, e-postadresse:
mahwash.ajaz@moss.kommune.no

 

 


 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570