Helse i plan

Moss sett fra Melløsparken mot byen og sundet - Klikk for stort bilde

Kommunenes arbeid med folkehelse skal bidra til å fremme en positiv helseutvikling og forebygge sykdom og skade. Miljørettet helsevern i Mossedistriktet medvirker i planarbeidet for å ivareta helseaspektet på ulike nivåer. 

Miljørettet helsearbeid deltar i kommunenes planarbeid, det være seg kommuneplaner, temaplaner og reguleringsplaner m.v. Medvirkning skjer gjennom råd og uttalelser og deltakelse i tverrfaglig planforum. I tillegg uttaler vi oss i enkelte byggesaker, samt til konsekvensutredninger der dette er aktuelt.

Vi uttaler oss i forhold til fysiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorer som direkte eller indirekte påvirker vår helse. Aktuelle problemstillinger er barn og unges oppvekstvillkår, tilgang til rekreasjonsområder, støy og forurensning, inneklima, universell utforming, ulykker og fareområder (høyspent, radon m.v.).

For mer informasjon, kontakt Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, tlf. 69 24 80 00

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570