Badevannskvalitet i Mossedistriktet

Klikk for stort bilde Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Vibriobakteriene kan finnes også der hvor badevannsprøvene ellers er normale. Smitte kan skje ved bading via sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt eller personer med leversykdommer er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og lokal sårinfeksjon til mer alvorlige blodforgiftning. Slike infeksjoner er heldigvis svært sjeldne.

Forebyggende tiltak:
•    Personer med sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner) og eldre.
•    Personer med immunsvikt og eldre bør bade med stor forsiktighet og det anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg et sår under bading.
•    Skylling med rent springvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt og eldre.
•    Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
•    Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuelt forverring av såret og ta raskt kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil vise seg i løpet av ett til to døgn.
Følg med på www.matportalen.no, der Mattilsynet vil gi oppdaterte anbefalinger når det gjelder inntak av rå østers og annen sjømat. Se også Folkehelseinstituttets side www.fhi.no, som jevnlig oppdateres.
 
Kommuneoverlegen i Moss følger med på situasjonen i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og vil løpende vurdere om det skal iverksettes ytterligere tiltak.

Vannkvalitet

Kvalitet Grenseverdi
God Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL
Akseptabel 100-1000 tarmbakterier/100mL
Ikke akseptabel Mer enn 1000 tarmbakterier/100mL

 

Oversikt over badeplasser i Mosseregionen sommeren 2019

Uke Resultat Sted Kommune
28 God Sæbyvannet Våler
28 God Fergeleiet (Vansjø) Våler 
28 God Rødsund bru (Vansjø) Våler
29 Akseptabel Nesparken v/ Speiderhuset (Vansjø) Moss
28 God Sjøbadet Moss
28 God Tronvik Moss
28 God Albystranda v/ Fiskehytta Moss
28 God Ørehavna (Solielunden) Moss
28 God Søly Moss
28 God Vårli Moss
28 God Rosnes Moss
28 God Nesparken v/ Rundhuset (Vansjø) Moss
28 God Kulpe Moss
28 God Hvitsten Vestby
28 God Emmerstad Vestby
28 God Krokstrand Vestby
28 God Hulvik Vestby
28 God Kjøvangen Vestby
28 God Sonstrand Vestby
28 God Breviksbukta Vestby
28 God Søndre Brevik Vestby
28 God Ihlastranda Rygge
28 God Røed Rygge
28 God Støtvig Rygge
28 God Vaskeberget (Vansjø) Rygge
28 God Botnebaugen Rygge
28 God Festestranda Rygge
28 God Fristranda Oven Råde
28 God Storesand Oven Råde
28 God Saltholmen Råde
28 God Halvorsrødtangen (Vansjø) Råde
28 God Borgebunn (Vansjø) Råde

 

Les mer om badevann på Folkehelseinstituttet

Friluftsbad

Badevannskvaliteten ved rundt 30 badeplasser kontrolleres av kommunene annenhver uke i hele badesesongen. Det er spesielt tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier, TKB) som analyseres. Informasjon legges ut på kommunenes hjemmesider fortløpende.

I badesesongen kan blågrønnalger gi en kraftig opphopning av cytocin (algegift) og gi forgiftninger og hudirritasjoner, spesielt hos barn og dyr som svelger mye vann. Blågrønnalgen microcystis har tidligere hatt oppblomstringer i Vansjø, men har ikke vært et problem for badende siden 2008. Norsk Institutt for vannforskning tar annenhver uke prøver fra Mossevassdraget når det gjelder mulig forekomst av blågrønnalger.

Det er tatt prøver i Vansjø, Sæbyvannet og Mjær i uke 31, hvor resultatene viser at det er noe forekomst av blågrønnalger i innsjøene, men ikke så mye. Det er ikke påvist algegift i noen av innsjøene (og stasjonene i Vansjø) fra denne prøvetakingen. Det er et godt tegn at vannet er klart og at du kan se bunnen på 1 meters dyp.

Vannkvalitet på blått flagg strendene i Moss finner du her.

 

Bassengbad
Manglende vedlikehold av basseng og andre badeinnretninger kan gi bakterievekst, og føre til sykdomsutbrudd hos personer med nedsatt immunforsvar. Vanligst er øye-, øre-, nese-, hals- og hudinfeksjoner. Mage-tarminfeksjoner kan også forekomme. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v. setter krav til vannkvaliteten samt driften av bassengbad, inkludert boblebad, for å hindre smitteoverføring via badevann. Det er i siste revisjon også lagt inn endringer for håndtering av legionella. Miljørettet helsevern fører tilsyn med bassengbad i distriktet.


Kontakt:

Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, tlf. 69 24 80 00

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570