Badevannskvalitet i Mossedistriktet

Klikk for stort bilde Høye badetemperaturer i Oslofjorden øker risikoen for smitte med vibriobakterier ved bading. Bakteriene kan forårsake alvorlig sykdom. Smitte kan skje via åpne sår og personer med påvist immunsvikt kan være spesielt utsatt. Tidligere i sommer har tre personer fra Bærum/Oslo blitt smittet med denne bakterien. I forrige uke ble en person bosatt i Moss også smittet, etter å ha badet på Jeløya. Hun er nå innlagt på sykehus og skal ifølge sykehuset være på bedringens vei.

Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Vibriobakteriene kan finnes også der hvor badevannsprøvene ellers er normale. Smitte kan skje ved bading via sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt eller personer med leversykdommer er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og lokal sårinfeksjon til mer alvorlige blodforgiftning. Slike infeksjoner er heldigvis svært sjeldne.

Forebyggende tiltak:
•    Personer med sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner) og eldre.
•    Personer med immunsvikt og eldre bør bade med stor forsiktighet og det anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg et sår under bading.
•    Skylling med rent springvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt og eldre.
•    Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
•    Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuelt forverring av såret og ta raskt kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil vise seg i løpet av ett til to døgn.
Følg med på www.matportalen.no, der Mattilsynet vil gi oppdaterte anbefalinger når det gjelder inntak av rå østers og annen sjømat. Se også Folkehelseinstituttets side www.fhi.no, som jevnlig oppdateres.
 
Kommuneoverlegen i Moss følger med på situasjonen i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og vil løpende vurdere om det skal iverksettes ytterligere tiltak.

Vannkvalitet

Kvalitet Grenseverdi
God Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL
Akseptabel 100-1000 tarmbakterier/100mL
Ikke akseptabel Mer enn 1000 tarmbakterier/100mL

Oversikt over badevannsprøver i Mossedistriktet

Uke

Resultat Sted Kommune
33 God Sæbyvannet Våler
33 God Fergeleiet (Vansjø) Våler 
33 God Rødsund bru (Vansjø) Våler
35 God Nesparken v/ Speiderhuset (Vansjø) Moss
35 God Sjøbadet Moss
35 God Tronvik Moss
35 God Albystranda v/ Fiskehytta Moss
35 Akseptabel Ørehavna (Solielunden) Moss
35 Akseptabel Søly Moss
35 God Vårli Moss
35 God Rosnes Moss

33

29

36

36

36

36

36

Akseptabel

God

God

God

God

God

God

 

Nesparken v/ Rundhuset (Vansjø)

Kulpe

Refsnesstranda

Nes Camping

Fuglevik, Jeløy

Reierstranda

Molo sørstranda

 

Moss

Moss

Moss

Moss

Moss

Moss

Moss

36 God Hvitsten Vestby
36 God Emmerstad Vestby
36 God Krokstrand Vestby
36 God Hulvik Vestby
36 God Kjøvangen Vestby
36 God Sonstrand Vestby
36 God Breviksbukta Vestby
36 God Søndre Brevik Vestby
34 God Ihlastranda Rygge
34 God Røed Rygge
34 God  Støtvig Rygge
34 God Vaskeberget (Vansjø) Rygge
34 God Botnebaugen Rygge
34 God Festestranda Rygge
34 God Fristranda Oven Råde
34 God Storesand Oven Råde
34 God Saltholmen Råde
34 God Halvorsrødtangen (Vansjø) Råde
34 God Borgebunn (Vansjø) Råde

 

Les mer om badevann på Folkehelseinstituttet

 

Friluftsbad
Badevannskvaliteten ved rundt 30 badeplasser kontrolleres av kommunene annenhver uke i hele badesesongen. Det er spesielt tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier, TKB) som analyseres. Informasjon legges ut på kommunenes hjemmesider fortløpende.

I badesesongen kan blågrønnalger gi en kraftig opphopning av cytocin (algegift) og gi forgiftninger og hudirritasjoner, spesielt hos barn og dyr som svelger mye vann. Blågrønnalgen microcystis har tidligere hatt oppblomstringer i Vansjø, men har ikke vært et problem for badende siden 2008. Norsk Institutt for vannforskning tar annenhver uke prøver fra Mossevassdraget når det gjelder mulig forekomst av blågrønnalger.

Det er tatt prøver i Vansjø, Sæbyvannet og Mjær i uke 31, hvor resultatene viser at det er noe forekomst av blågrønnalger i innsjøene, men ikke så mye. Det er ikke påvist algegift i noen av innsjøene (og stasjonene i Vansjø) fra denne prøvetakingen. Det er et godt tegn at vannet er klart og at du kan se bunnen på 1 meters dyp.

Vannkvalitet på blått flagg strendene i Moss finner du her.

 

Bassengbad
Manglende vedlikehold av basseng og andre badeinnretninger kan gi bakterievekst, og føre til sykdomsutbrudd hos personer med nedsatt immunforsvar. Vanligst er øye-, øre-, nese-, hals- og hudinfeksjoner. Mage-tarminfeksjoner kan også forekomme. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v. setter krav til vannkvaliteten samt driften av bassengbad, inkludert boblebad, for å hindre smitteoverføring via badevann. Det er i siste revisjon også lagt inn endringer for håndtering av legionella. Miljørettet helsevern fører tilsyn med bassengbad i distriktet.


Kontakt:

Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, tlf. 69 24 80 00

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570