Miljørettet Helsevern

Klikk for stort bildeMiljørettet helsevern i Mossedistriktet er et samarbeid mellom kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby, og arbeider med de faktorene i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. 

Kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby inngikk i 2004 et samarbeid for å styrke kompetansen og imøtekomme nye forskrifter og krav innenfor miljørettet helsevern. Arbeidsfeltet består av rådgivning og behandling av klagesaker, uttalelser og medvirkning i kommunale planer, tilsyn og inspeksjonsvirksomhet, tilsyn med badevannet, hygienesertifikat på skip, samt informasjon. Avdelingen har to ansatte miljøingeniører som utreder og behandler saker på oppdrag fra kommunene, andre offentlige instanser, befolkningen og næringslivet. De viktigste lovhjemlene som forvaltes gjennom miljørettet helsevern er Folkehelseloven kap. 3 og Forskrift om miljørettet helsevern.

Kontakt:

Suzana Akilah, e-postadresse: suzana.akilah@moss.kommune.no
Mahwash Ajaz, e-postadresse:
mahwash.ajaz@moss.kommune.no

Illustrasjon fra Statens strålevern

Lurer du på noe om elektromagnetiske felt? Her finner du faktainformasjon om elektromagnetiske felt, utredningsverdier og grenseverdier for strøm, elektromagnetisk stråling og høyspentledninger, og informasjon om høyspentanlegget og målepunkter ved Nøkkeland skole.

Illustrasjon: Statens strålevern

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570