Tjenestekontoret

Klikk for stort bilde

 

Tjenestekontoret behandler søknader og fatter vedtak om Helse- og omsorgstjenester i Moss kommune, både tjenester i hjemmet og på institusjoner. Tjenestekontoret har også ansvar for all fakturering av betalingspliktige helse- og omsorgstjenester og vederlag for langtidsplass i institusjon.

Tjenestekontoret har kontorer på Rygge Rådhus, Larkollveien 9, 1570 Dilling. 
Det anbefales å avtale møte med saksbehandler dersom det er ønske om en samtale.

Kontoret kan kontaktes via kommunens sentralbord på tlf. 69 24 80 00 eller direkte på tlf. 48 89 17 56.
Kontoret har telefontid mellom 09.00 og 15.00.

I perioden 15. mai til 15. september er telefontiden 09.00 til 14.30.

Søknad om helse- og omsorgstjenester sendes på kommunens søknadsskjema per post til:
 
Tjenestekontoret
Moss kommune
Postboks 175
1501 Moss

Vi ber om at det ikke sendes personsensitive opplysninger per epost til kommunen.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet i Moss kommune er lokalisert ved Tjenestekontoret.
For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker og skal sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Dette innebærer å legge til rette for og medvirke til at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Kommunene skal også tilby koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester som takker nei til individuell plan. Forskjellen er at det ikke er krav til å utarbeide et plandokument.

For spørsmål om koordinerende enhet kan Tjenestekontoret kontaktes.

Dersom du har spørsmål vedrørende kommunal bolig kan du kontakte Boligsosial avdeling.

Dersom du har spørsmål vedrørende Fylkeskommunal tannhelsetjeneste finner du informasjon her.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104