Helhetlig integreringsplan

Helhetlig integreringsplan - forsiden - Klikk for stort bilde

Arbeidet med kommunens integreringsplan har pågått i tiden januar – mars 2013, og blitt oppdatert i april – mai 2015. 

Oppdateringen har blitt gjort av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), basert på arbeidet til den opprinnelige arbeidsgruppen som gjorde det grunnleggende arbeidet i 2013. I 2013 foregikk arbeidet slik at representanter for ulike tjenesteområder i kommunen var samlet i en arbeidsgruppe, og skriveoppdrag ble fordelt mellom kommunalavdelingene og enkelte virksomheter for å favne en helhet på integreringsfeltet.  Bakgrunnen for arbeidet var at bystyret i forbindelse med behandling av sak om bosetting av flyktninger 12.12.2011, vedtok at: 

”Rådmannen skal fremlegge en helhetlig integreringsplan.  Denne planen skal være tydelig på virkemidler og mål med henblikk å gjøre Moss kommune til en foregangskommune når det gjelder integrering.” 

Oppdraget ble ytterligere presisert i sak 124/12 15.10.2012, da bystyret besluttet at arbeidet med kommunens integreringsplan skulle gjennomføres som skissert nedenfor: 

Kommunens helhetlige integreringsplan struktureres i følgende delområder:

* Overordnet

* Bosetting

* Flyktningarbeid, opplæring, språk

* Skole, barnehage

* Kompetanse og arbeid

* Kultur, idrett, fritid

* Helse 

* Frivillighet

Se helhetlig integreringsplan i vedlagte dokumenter. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104