Publisert 22.03.2017

Har du lyst, tid og anledning til å hjelpe andre?
Moss kommune søker etter personer som har lyst å være støttekontakt.
Ta kontakt med aktivitetskontakt-koordinator for nærmere opplysninger eller for å avtale intervju på telefon 47459093.

Publisert 02.09.2016
Skilt som viser rullestol

Tilskudd til transport (TT-kort) er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflyttings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Les mer om tilbudet, kriterier for godkjenning og send inn en søknad.

Publisert 05.07.2015
Helhetlig integreringsplan - forsiden

Arbeidet med kommunens integreringsplan har pågått i tiden januar – mars 2013, og blitt oppdatert i april – mai 2015. 

Publisert 05.05.2015

 

Tjenestekontoret behandler søknader og fatter vedtak om Helse- og omsorgstjenester i Moss kommune, både tjenester i hjemmet og på institusjoner. Tjenestekontoret har også ansvar for all fakturering av betalingspliktige helse- og omsorgstjenester og vederlag for langtidsplass i institusjon.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104