Avlastning for personer med en utvikling- eller funksjonshemming

Avlastning til personer og familier med et særlig tyngende omsorgsarbeid pga. funksjons- eller utviklingshemming kan gis av private personer eller i institusjon på Sørtun avlastningsenhet. Private personer som påtar seg avlastningsoppdrag blir godtgjort etter de satser som til enhver tid er fastsatt av bystyret. Avlastning kan være av varierende omfang og hyppighet avhengig av behovet for avlastning hos omsorgspersonene. Avlastningen skal gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie.
 

Målgruppe:
Omsorgsytere med et særlig tyngende omsorgsarbeid pga. funksjons- eller utviklingshemming hos den som har behov for omsorg.

Pris:
Tjenesten er gratis.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om avlastning behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.


Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

I Moss kommune tilbys tjenesten ved Sørtun avlastning

Avdeling Melløs aktivitetssenter / Sørtun avlastning organiserer og koordinerer avlastningstjenester i institusjon. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104