Aktivitetssenter

Moss kommune har tilbud om aktivitet på dagtid for personer som er ferdig på videregående skole, og som har en utviklings- eller funksjonshemming av en slik karakter at de ikke kan delta i ordinært eller tilrettelagt arbeidstilbud. Tilbudet består av flere forskjellige aktiviteter og det tilrettelegges for at de som benytter seg av tilbudet skal få en aktiv og meningsfull hverdag.
 

Målgruppen for tjenesten:
Personer som etter videregående skole pga. utviklings- eller funksjonshemming ikke kan delta i ordinært eller tilrettelagt arbeid.

Pris:
Tjenesten er gratis


Søknad og saksbehandling:
Søknad om plass på aktivitetssentret behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB)  sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

Tjenesten mottas ved Melløs og Lyngrabben aktivitetssenter

Dagaktivitetstjenestene i Moss kommune er et tilbud til unge og voksne personer med ulike funksjonsbegrensninger, og som ikke har anledning til å benytte andre arbeid- eller aktivitetstilbud.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104