Helse og Sosial

Moss kommune har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det uavhengig av alder eller diagnose.

Kommunalavdeling for Helse og sosial har ansvar for at tjenester tildeles etter individuell vurdering og tilrettelegges og tilpasses med respekt for den enkeltes integritet, verdighet og behov.

Innbyggerne i Moss skal møte engasjerte og kompetente medarbeidere, og i fellesskap skal vi utvikle gode tjenester.

Ta kontakt med Tjenestekontoret om du skal søke om tjenester eller har spørsmål.

Tjenesteområdet rommer tilbud både for barn, unge, voksne og eldre.

Sentrale områder er:

-  stab i kommunalavdeling helse og sosial
-  tjenestekontoret behandler søknader om pleie- og omsorgstjenester
-  koordinerende enhet er lokalisert på tjenestekontoret
-  helsetjenester, bl.a. kommunelege, miljørettet helsevern og folkehelse
-  forebyggende virksomhet, med bl.a. helsestasjon og andre tjenester
-  hjemmebaserte tjenester, bo- og servicetjenester (se telefonliste),
-  sykehjem, Peer Gynt helsehus, legevakt
-  tilbud for funksjonshemmede
matombringing
psykososialt kriseteam

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Fagområdene sorterer politisk under Helse- og sosialutvalget. Se også vedtatte pleie- og omsorgsplan og statlig beskrivelse av kommunenes helse og omsorgstjenester.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104

Annet