Moss kommune

Helse og mestring

Kommunalområde Helse og mestring omfatter alt av helse-  og omsorgstjenester i hjemmet, ved sykehjem og omsorgsboliger og i helsehus.

Virksomhet for Helse-  og omsorgsforvaltning er kommunens koordinerende enhet og behandler søknader om bistand med fokus på hva som er innbyggernes behov.