Moss kommune

Skolekretser

Kommunestyret i Moss vedtok 13. februar 2020 at eksisterende skolekretsgrenser skal opprettholdes og hovedregelen er at alle barn skal gå på sin nærskole. På skolekretskartet finner du alle barneskoler i Moss kommune.

Se over for veiledning i bruk av kartet.