Skolekretser

Her finner du oversikt over skolekretsene i Moss kommune. 
Se over for veiledning i bruk av kartet. 

Kommunestyret i Moss vedtok 13. februar 2020 at eksisterende skolekretsgrenser skal opprettholdes og hovedregelen er at alle barn skal gå på sin nærskole.