Moss kommune

Overgang fra barnehage til skole og SFO

Moss kommune har utarbeidet plan for overgang barnehage-skole/SFO. Formålet med planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen for barn i Moss kommune. Planen har egen del for barn som har vedtak jf. Barnehagelovens § 19a og Opplæringslovens §5.1 og §2.6. Du finner begge i samme dokument under. 

Følgende har vært lagt til grunn:

  • Planen skal videreføre god etablert praksis.
  • Planen skal være enkel og oversiktlig.
  • Planen skal være mest mulig konkret og forpliktende.
  • Planen skal være levende slik at den kan justeres i tråd med ny kunnskap som utvikles.
  • Planen skal inkludere SFO.
  • Planen skal være i tråd med nytt lovverk og bygge på nyere forskning.
  • Planen har egen del som gjelder for barn som har vedtak jf. Barnehagelovens § 19a og Opplæringslovens §5.1 og §2.6.

    Se for mer informasjon:

Plan for overgang barnehage-skole-SFO Moss kommune (PDF, 232 kB)

Skjema - Hei Dette er meg (PDF, 20 kB)