Moss kommune

Nærskole - kan jeg gå på annen skole?

Kommunestyret i Moss vedtok 13. februar 2020 at eksisterende skolekretsgrenser skal opprettholdes og hovedregelen er at alle barn skal gå på sin nærskole.