Nærskole - kan jeg gå på annen skole?

Kommunestyret i Moss vedtok 13. februar 2020 at eksisterende skolekretsgrenser skal opprettholdes og hovedregelen er at alle barn skal gå på sin nærskole. 

I følge opplæringsloven § 8-1 har alle grunnskoleelever rett til å gå på sin nærskole. Det er kommunen som beslutter hvilke skoler de ulike områdene sokner til. 

Her kan du finne ut hva som er din nærskole i forhold til hvor du bor. 

Dersom du likevel ønsker at barnet ditt skal gå på en annen skole enn nærskolen må søknad om skolebytte sendes. 
Søknaden behandles individuelt og resulterer i et enkeltvedtak. 

Dersom du har en skolestarter og allerede har sendt inn skriftlig søknad er denne fortsatt gjeldende. Svaret vil foreligge i løpet av mars. 

Her kan du søke om skolebytte.