Skolestart høsten 2020

Velkommen til skolestart 17. august!
Moss kommune ønsker alle skoleelever hjertelig velkommen til et nytt skoleår – spesielt ønsker vi skolestarterne som skal begynne på første trinn varmt velkommen.

Den pågående koronapandemien gjør at vi må fortsette å ta hensyn til smittevern i skolehverdagen. Vi skal følge nasjonale og lokale pålegg, samtidig som vi har et sterkt fokus på å gi elevene en trygg og god skolehverdag med trygge voksne.

Nasjonale myndigheter har utarbeidet veiledere som følges av mosseskolene med en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Ved skolestart 17. august følger skolene gult nivå i trafikklysmodellen.

Veilederne finner dere på nettsiden til Utdanningsdirektoratet: www.udir.no

Vi ser fram til å møte elevene 17. august og til et skoleår med læring, aktivitet og lek!

Velkommen!

Oppstart første skoledag høsten 2020
Skole Klassetrinn Tidspunkt
Melløs skole 2-7.trinn kl 9.00
  1.trinn kl 10.00
Verket skole 2-10.trinn kl 09.00
  1. trinn kl 10.00
Åvangen skole 2-7 trinn kl 09.00
  1.trinn kl 10.00
Refsnes skole 2.-7. trinn kl. 09.00
  1. trinn kl.10.00
Ramberg skole 2.-7. trinn kl. 09.00
  1. trinn kl. 10.00
Krapfoss skole 2.-7.trinn kl. 09.00
  1. trinn kl. 10.00
Nøkkeland skole 2.-10. trinn kl. 09.00
  1.trinn kl. 10.00
Bytårnet skole 2.-10. trinn kl. 09.00
  1.trinn kl. 10.00
Øreåsen skole 2.-7.trinn kl. 08.30.
  1. trinn kl. 09.00
Rygge ungdomsskole 8. -10. trinn kl. 09.00
Halmstad skole 2.-7. trinn kl. 09.00
  1.trinn kl. 10.00
Hoppern skole 8.-10.trinn kl. 09.00
Ekholt skole 1.- 7. trinn kl. 09.00
Vang skole 2.-7.trinn kl. 08.30.
  1. trinn kl. 09.00
Larkollen skole 2.-7.trinn kl. 08.30.
  1.trinn kl. 10.00
Reier skole 2.-7. trinn kl. 09.00
1. trinn kl. 10.00
Jeløy skole 2.-10.trinn kl. 09.00
  1.trinn Egne avtaler

SFO

         

Vi vil minne om at SFO er stengt 12. 13. og 14. august pga planleggingsdager for de ansatte.