Moss kommune

Skolerute med ferieoversikt

Skolerute 2021 - 2022
Høst 2021/ vår 2022 Datoer Info Antall skoledager
August 12.8 torsdag Plandag - SFO stengt felles med bhg 10 dager
13.8 fredag Plandag - SFO stengt felles med bhg
16.8 mandag Plandag - SFO stengt felles med bhg
17.8 tirsdag Plandag
18.8 onsdag Første skoledag  
September       22 dager  
Oktober uke 40 (4.10 – 8.10) Høstferie   16 dager
November 17.11 onsdag Plandag - fri for elever og SFO stengt  felles med bhg 21 dager
Desember 21.12 tirsdag Siste skoledag før jul 15 dager  
22.12 onsdag Plandag skole - fri for elever
Januar 3.1 Mandag Første skoledag for elevene etter jul 21 dager
Februar Uke 8 (21.2 - 25.2) Vinterferie 15 dager
Mars   23 dager
April 11.4 – tom 18.4 Påskeferie 15 dager  
Mai 17.5 Grunnlovsdag 20 dager
26.5 Kristi himmelfartsdag
Juni 6.6 2.pinsedag 12 dager
17.6 Siste skoledag før sommerferien
20.6 SFO - stengt

Moss kommune følger fylkeskommunal forskrift om skoleruta.