Moss kommune

Skolerute med ferieoversikt

Skolerute 2021 - 2022
Høst 2021 alt tekst Antall skoledager
August 10 dager  
18.8 onsdag Første skoledag  
September       22 dager  
Oktober uke 40 ; 4.10 – 8.10 Høstferie   16 dager
November 17.11 onsdag Plandag - fri for elever og SFO stengt  felles med bhg 21 dager
Desember 21.12 tirsdag Siste skoledag før jul 15 dager  
Januar 3.1 Mandag Første skoledag for elevene etter jul 21 dager
Februar Uke 8 21.2 - 25.-2 Vinterferie 15 dager
Mars   23 dager
April 11.4 – tom 18.4 Påskeferie 15 dager  
Mai 17.5 Grunnlovsdag 20 dager
26.5 Kristi himmelfartsdag
Juni 6.6 2.pinsedag 12 dager
17.6 Siste skoledag før sommerferien
20.6 Plandag
Det vil bli lagt ut til sammen 6 plandager for skole og 5 plandager for SFO hvor SFO er stengt. Dette vil komme noe senere