Skolerute med ferieoversikt

Skolerute 2019-2020
Skolerute 2019-2020
Høst 2019   Antall skoledager
August Første skoledag mandag 19.8 SFO stengt 14.8 og 15.8 pga plandager   10 elevdager  
September Siste dag før høstferie 27.9 20 elevdager  
Oktober Høstferie uke 40,  fra og med mandag 30.9 til og med fredag 4.10 19 elevdager
November Fri for elever 15.11 SFO stengt 15.11 pga plandag 20 elevdager
Desember Siste skoledag før jul fredag 20.12 15 elevdager  
Vår 2020    
Januar Første skoledag for elevene etter jul mandag 6.1 SFO stengt 2.1 pga plandag   20 elevdager
Februar Vinterferie uke 8,  mandag 17.2 til og med fredag 21.2 15 elevdager    
Mars   22 elevdager
April Påskeferie i uke 15 fra mandag 6.4 til og med mandag 13.4 16 elevdager  
Mai 1.5 offentlig høytidsdag 17.5 Grunnlovsdag 21.5 Kristi himmelfartsdag 22.5 vanlig skole 19 elevdager      
Juni 1.6  2.pinsedag Siste skoledag før sommerferien fredag 19.6 14 elevdager
  Høst 2019 Vår   2020   84 elevdager 106 elevdager
  Skoleåret 2019-2020 190 elevdager