Moss kommune

VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER

Vedtatt av Moss kommunestyre 13. februar 2020. Gjelder fra 15. august 2020.