Moss kommune

VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER

Vedtatt av Moss kommunestyre 22.06.2021. Gjelder fra 1. august 2021.