Moss kommune

Redusert betaling SFO

 

Redusert betaling SFO 1. - 4. trinn

 

Det kan kun søkes om redusert oppholdsbetaling i de kommunale skolefritidsordningene (SFO) for elever på 1. til 4. trinn. Ordningen er i år utvidet til også gjelde 3. og 4. trinn.
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt for SFO.

 

Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under 566 500.- kr kan søke om redusert pris. Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Vedtaket vil gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt og være gyldig ut skoleåret. Det må søkes på nytt hvert skoleår.

Forskrift om foreldrebetaling i SFO ble endret i mars 2020. Forskriften gir kommunene anledning til å innhente inntektsopplysninger fra Skatteetaten for å kunne fatte vedtak om moderasjon. Kommunen vil ikke kunne innhente inntektsopplysninger før skatteoppgjøret er klart. Er det endringer i inntekten etter siste skattemelding, må du legge ved dokumentasjon på den nye inntekten.

Vedtaket er gjort i henhold til Forskrift til opplæringsloven § 1 - B1 om redusert foreldrebetaling og vil gjelde fra første måned  etter at fullstendig søknad er mottatt og være gyldig ut skoleåret.

Reduksjonen i foreldrebetalingen er avhengig av plasstype og pris i forhold til inntekten.

Her kan du beregne hva du skal betale for SFO i forhold til husstandens inntekt  (XLSX, 40 kB)

Det må søkes på nytt hvert skoleår.

Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av vedtaksåret, må du gi beskjed. Du må da søke på nytt og sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten.

Henvising til forskrift i opplæringsloven om redusert foreldrebetaling.

Søknadsskjema er elektronisk og foresatte logger seg på Visma Flyt Skole med ID-porten.

Visma Flyt Skole

 

Gratis opphold i SFO 1. - 4. trinn

 

Moss kommune har gratis oppholdsbetaling i SFO for familier med en samlet personinntekt under 3G. Dette utgjør en inntekt som per i dag er på kr 319 197,- Det betyr at alle de som bor i husholdninger med en samlet brutto personinntekt på under kr 319 197,- vil kunne søke fritak for oppholdsbetaling.

 

Her kan du søke om gratis SFO