Priser for SFO

Det er 11 betalingsterminer per år. 
Søskenmoderasjon ytes med 50 % på den største plassen. 

For elever med særskilte behov er SFO gratis fra 5. - 7. trinn. 

Her kan du sjekke om du har rett til å søke om gratis SFO for 1. - 4. trinn.

Priser SFO pr 01.01.2020 frem til 14.08.2020. Tidligere Moss kommune:
Brukerbetaling SFO pr 01.01.2020 inkl leksehjelp Uten leksehjelp matpenger
100% - 5 dager i uken kr 2 760 kr 2 900 kr 200
Deltidsplasser:
80% - 4 dager i uken kr 2 220 kr 2 320 kr 160
60% - 3 dager i uken kr 1 690 kr 1 790 kr 120
40% - 2 dager i uken kr 1 140 kr 1 240 kr 80
Kjøp av ekstradag, pr. dag kr 175 kr 175
Priser SFO pr 01.01.2020 frem til 14.08.2020. Tidligere Rygge kommune:
Brukerbetaling SFO pr 01.01.2020 inkl leksehjelp Uten leksehjelp matpenger
Helårsplass kr 2 850,- kr 3 060,- inkl
Skoleårsplass kr 2 270,- kr 2 430,- inkl
Skoleårsplass - ettermiddag kr 2 000,- kr 2 130,- inkl
60% plass kr 1 830,- kr 1 910,- inkl
Morgenplass kr 790,- kr 790,-

Nye priser og plasser fra og med 15/8-2020
Skoleåret 2020/2021:

Søskenmoderasjon ytes med 25 % på den største plassen. 

For elever med særskilte behov er SFO gratis fra 5. - 7. trinn. 

For skoleåret 2020/2021 vil følgende tilbud og priser være gjeldende:
Plasstørrelse Pris inkludert mat pr. 1.august 2020
Helårsplass 100 % 3200,-
Skoleårsplass 100 % 2500,-
60 % plass, tre dager helår 1940,-
40% plass, to dager helår 1360,-
Skoleårsplass 100 %, kun ettermiddag 2300,-
Kjøp enkeltdag, hel dag 200,-
For barn med særskilte behov vil SFO være gratis fra 4. - 7. trinn. 200,- (matpenger per mnd.)