Priser for SFO

Prisene for, og plasstyper i SFO er en del av den politiske saken som skal behandle vedtekten for SFO i nye Moss. For skoleåret 2019-2020 vil derfor prisene, som er harmonisert mellom kommunene, videreføres i forhold til de plasser som den enkelte skolen har høsten 2019. 

Priser SFO pr 01.01.2020 frem til 14.08.2020
Priser SFO pr 01.01.2020 frem til 14.08.2020
Tidligere kommune Brukerbetaling SFO pr 01.01.2020 inkl leksehjelp Uten leksehjelp matpenger
Moss
100% - 5 dager i uken kr 2 760 kr 2 900 kr 200
Deltidsplasser:
80% - 4 dager i uken kr 2 220 kr 2 320 kr 160
60% - 3 dager i uken kr 1 690 kr 1 790 kr 120
40% - 2 dager i uken kr 1 140 kr 1 240 kr 80
Kjøp av ekstradag, pr. dag kr 175 kr 175
Rygge
Helårsplass kr 2 850,- kr 3 060,- inkl
Skoleårsplass kr 2 270,- kr 2 430,- inkl
Skoleårsplass - ettermiddag kr 2 000,- kr 2 130,- inkl
60% plass kr 1 830,- kr 1 910,- inkl
Morgenplass kr 790,- kr 790,-