Moss kommune

Priser for SFO

Nye priser og plasser fra og med 15/8-2020
Skoleåret 2020/2021:
 

Det er 11 betalingsterminer per år. 

For søsken som har samme bostedsadresse gis det moderasjon på 25 % av ordinær betaling fra og med barn nr 2, og tildeles det/de søsken med den største SFO-plassen. 

For elever med særskilte behov er opphold på SFO gratis fra 5. - 7. trinn. 

Her kan du sjekke om du har rett til å søke redusert oppholdsbetaling eller gratis opphold i SFO

Her kan du beregne hva du skal betale for SFO i forhold til hustandens inntekt. (XLSX, 39 kB)

 

For skoleåret 2020/2021 vil følgende tilbud og priser være gjeldende for SFO fra 01.08.2020:
Plasstørrelse Oppholdspris pr. 1.august 2020 Kostpris pr. 1.august 2020
Helårsplass 100 % 3000,- 200,-
Skoleårsplass, hel dag 2340,- 180,-
60 % plass, tre dager helår 1820,- 120,-
40% plass, to dager helår 1280,- 80,-
Skoleårsplass, kun ettermiddag 2130,- 170,-
Kjøp av enkeltdager 200- per dag 10,- per dag
For barn med særskilte behov vil SFO være gratis fra 5. - 7. trinn. 0,- 200,-

​​​Kommunestyret i Moss kommune vedtok 17. desember 2020 nye priser for 2021. De nye prisene er økt med 2,7% og avrundet opp til nærmeste 10 kr. De nye prisene er gjeldende fra 1. februar 2021.

For skoleåret 2020/2021 vil følgende tilbud og priser være gjeldende for SFO fra 01.02.2021:
Plasstørrelse Oppholdspris pr. 1.februar 2021 Kostpris pr. 1.februar 2021
Helårsplass 100 % 3090,- 210,-
Skoleårsplass, hel dag 2410,- 190,-
60 % plass, tre dager helår 1870,- 130,-
40% plass, to dager helår 1320,- 90,-
Skoleårsplass, kun ettermiddag 2190,- 180,-
Kjøp av enkeltdager 210,- per dag 10,- per dag
For barn med særskilte behov vil SFO være gratis fra 5. - 7. trinn. 0,- 210,-