Priser for SFO

Nye priser og plasser fra og med 15/8-2020
Skoleåret 2020/2021:
 

Det er 11 betalingsterminer per år. 

For søsken som har samme bostedsadresse gis det moderasjon på 25 % av ordinær betaling fra og med barn nr 2, og tildeles det/de søsken med den største SFO-plassen. 

For elever med særskilte behov er opphold på SFO gratis fra 5. - 7. trinn.   

Her kan du sjekke om du har rett til å søke om gratis opphold i SFO for 1. - 4. trinn.

Her kan du sjekke om du har rett til å søke redusert oppholdbetaling i SFO for 1. - 2. trinn.

Her kan du beregne hva du skal betale for SFO i forhold til hustandens inntekt. (XLSX, 39 kB)

 

For skoleåret 2020/2021 vil følgende tilbud og priser være gjeldende for SFO:
Plasstørrelse Oppholdspris pr. 15. august 2020 Kostpris pr. 15. august 2020
Helårsplass 100 % 3000,- 200,-
Skoleårsplass, hel dag 2340,- 160,-
60 % plass, tre dager helår 1820,- 120,-
40% plass, to dager helår 1280,- 80,-
Skoleårsplass, kun ettermiddag 2140,- 160,-
Kjøp av enkeltdager 190,- per dag 10,- per dag
For barn med særskilte behov vil SFO være gratis fra 5. - 7. trinn. 0,- 200,-