Moss kommune

Oppsigelse og endring av SFO plass

Etter sammenslåing av Rygge og Moss, blir SFO-plasser og priser like fra 01.08.2020.
Dette medfører at de som har plasser som ikke videreføres over til neste skoleår, må «søke» om endring av plass i Visma Flyt Skole.
Det er også mulig å søke om ny plass for de som ikke har plass pr i dag.

På neste faktura vil det i fakturateksten for plasstype fremgå om plasstypen ikke videreføres. Den starter med «utgår ...» i fakturateksten.
Er dette tilfelle for deres plass, må dere inn i Visma Flyt Skole og søke endring av plass innen 1.juni.
De plassene som videreføres vil være de som er tilgjengelige.

Startdato for ny plass bør være 15.august 2020. 

Her kan du endre eller si opp SFO-plass: 

Visma Flyt Skole

Les mer om nye priser her.

Lavinntekstfamilier har mulighet til å søke om gratis SFO-plass.
Moderasjoner av oppholdsbetaling i SFO