Moss kommune

Oppsigelse og endring av SFO plass

Vedtak om tildeling av SFO-plass gjelder helt til foresatte sier opp plassen, dog begrenset til utgangen av 4. års trinn.

Gjensidig oppsigelsestid og søknad om endring til mindre plasstype er 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. eller 15. I måneden. Oppsigelse skal være skriftlig og gjøres med pålogging i Visma Flyt Skole. Endringer i oppholdstid må søkes skriftlig til skolen med 1 måneds varsel med virkning fra den 1. eller 15. i påfølgende måned.    

Plassen kan ikke sies opp eller endres etter 1. april for inneværende skoleår, unntatt ved flytting fra kommunen.

SFO-eier kan si opp plassen ved manglende innbetaling og ved overskridelse av vedtektene.

Mer generell info finner du i vedtekter for SFO

Her kan du endre eller si opp SFO-plass: 

Visma Flyt Skole

Les mer om nye priser her

 

Lavinntekstfamilier har mulighet til å søke om moderasjoner i SFO-plass.

Moderasjoner av oppholdsbetaling i SFO