Gratis SFO

Moss kommune har gratis oppholdsbetaling i de kommunale skolefritidsordningene (SFO) for familier med en samlet personinntekt under 3G,. Dette utgjør en inntekt som per i dag er på kr 299 574,- . 

Kontaktinformasjon

Kommunetorget
Kirkegata 15
1500 Moss
Telefon: 69248000
Åpningstid: 8.30 - 15.30

 

Det betyr at alle de som bor i husholdninger med en samlet brutto personinntekt på under kr 299 574,- vil kunne søke fritak for oppholdsbetaling. 
Vedtekter for SFO i Moss kommune finner du her. 

Her kan du søke om gratis SFO