Gratis SFO

Kontaktinformasjon

Kommunetorget
Kirkegata 15
1500 Moss
Telefon: 69248000
Åpningstid: 8.30 - 15.30

 

Moss kommune har gratis oppholdsbetaling i de kommunale skolefritidsordningene (SFO) for familier med en samlet personinntekt under 3G, som nå er kr 299 574,- . 

Dette betyr at alle de som bor i husholdninger med en samlet brutto personinntekt på under kr 299 574,- vil kunne søke fritak for oppholdsbetaling.

Inntil nye vedtekter for SFO kommer ber vi deg ta kontakt med Kommunetorget for å søke om gratis oppholdsbetaling. 

Vedtekter for SFO i (nye) Moss kommune kommer i siste halvdel av februar.