Gratis opphold i SFO 1. - 4. trinn

Moss kommune har gratis oppholdsbetaling i de kommunale skolefritidsordningene (SFO) for familier med en samlet personinntekt under 3G,. Dette utgjør en inntekt som per i dag er på kr 304 053,- . 

Det betyr at alle de som bor i husholdninger med en samlet brutto personinntekt på under kr 304 053,- vil kunne søke fritak for oppholdsbetaling. 
Vedtekter for SFO i Moss kommune finner du her. 

Her kan du søke om gratis SFO