Feriestengt på SFO

Frem til 15. august 2020 gjelder vedtektene for gamle Rygge- og Moss kommuner. 

Dette betyr at det i gamle Rygge kommune er ferielukket på SFO i ukene 28, 29 og 30.
For gamle Moss kommune er det ferielukket i ukene 29 og 30.