Moss kommune

SFO

Skolefritidsordningen skal i første rekke være et tilsyns-, omsorg- og aktivitetstilbud for skolebarn. Ordningen bygger på frivillighet og må ikke bli en forlengelse av skoledagen. Det betyr bl.a. at barna må gis tid og rom til hvile, mat og frilek. Tilbudet skal drives i nær forståelse med barnas hjem.