Vitnemål

Vitnemål er dokument for fullført grunnskoleopplæring. Vitnemålet blir utdelt siste skoledag.

Fraværsdager på vitnemålet

Fra 8.trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Eleven eller foresatte kan fremme krav om å fjerne inntil 10 fraværsdager for hvert opplæringsår, om:

  • fraværet skyldes helsegrunner og er dokumentert
  • eller innvilget permisjon etter § 2-11

Vitnemål på andre språk

  • Du kan få vitnemålet på engelsk på den skolen som skrev det opprinnelige vitnemålet
  • Ønsker du vitnemål på andre språk må du ta med det opprinnelige vitnemål og gå til en godkjent translatør.

Nytt vitnemål

Er det behov for å få et nytt vitnemål, tar du kontakt med den skolen som skrev det opprinnelige vitnemålet.