Moss kommune

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

I denne avdelingen arbeider det rådgivere med erfaringer fra PP-tjenesten, spesialpedagoger og logoped.

Disse skal samarbeide med de andre avdelingene på område Kultur, Oppvekst og Aktivitet for å dekke barns behov i forhold til utfordringer med læring/ utvikling og psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Kirkegata 14A
Postboks 175
1501 Moss

Åpningstider: 08.00 - 15.30
E-post: 
mossppt@moss.kommune.no

Avdelingen skal bidra til at barn og unge med store behov for særskilte tiltak eller tilrettelegging i sin utvikling eller opplæring, skal få muligheter for å utvikle seg ut fra sine forutsetninger.

Avdelingen vil bistå med vurderinger, utredninger og veiledning for å forstå hvilke behov innen læring og utvikling barnet har, og for å finne ut hva slags opplæring og oppfølging barnet trenger.

I tillegg vil denne avdelingen bistå i utrednings- og oppfølgingsarbeid der barn har stor risiko for å utvikle dårlig psykisk helse.
 

Kontaktinformasjon:

  • Avdelingen ligger i Kirkegata 14 ,3 etasje. Besøkende benytter inngang A.
  • Åpningstider er: 08-15.30
  • Henvendelser gjøres pr nå til e-post: mossppt@moss.kommune.no
  • Rutiner og skjematikk for kontakt vedrørende spesifikke problemstillinger avdelingen skal bistå med, vil fortløpende legges ut på hjemmesidene ettersom de utvikles.

Skjema for søknad om utredning med mål om videre henvisning:

Henvisning til PPT (PDF, 134 kB)
Henvisning til PPT (DOCX, 39 kB)

Skjema for søknad om utredning med mål om vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning:

Henvisning til sakkyndig vurdering (PDF, 182 kB)
Henvisning til sakkyndig vurdering (DOCX, 49 kB)

Det skal vedlegges pedagogisk rapport til henvisning: 

Pedagogisk rapport grunnskole (PDF, 197 kB)
Pedagogisk rapport grunnskole (DOCX, 48 kB)

Pedagogisk rapport barnehage (PDF, 174 kB)
Pedagogisk rapport barnehage (DOCX, 45 kB)

 

Særskilte behov i barnehagen Særskilte behov på skolen