Moss kommune

Kambo Helsestasjon

Skredderveien 2.  

Åpningstider: Tirsdag til torsdag kl. 08.30 – 15.00 (sommertid kl. 14.00). 

Telefon: 94023773. Telefontid: kl. 08.30 - 10.30 og 12.30 - 14.00. 

Mailadresse: helsestasjonsentrum@moss.kommune.no 

Postadresse: Postboks 175, 1501 Moss