Innskriving av nye 1.trinnselever

På grunn av politisk behandling av skolekretsgrenser er innskriving av nye 1.trinnselever forskjøvet til mars. 
Mer informasjon vil komme.