Hjelp til foreldre som strever

Dette er et tilbud som kan fremme trivsel og samarbeid i familier med barn i alderen 3-12 år.

TIBIR/PMTO er et lavterskel foreldreveiledningsprogram for alle foreldre i Moss kommune. Tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon

Kirkegata 14
Inngang B
1501 Moss

Morten Branes, 48956491
morten.branes@moss.kommune.no
Heidi Kuvene, 40027095
heidi.kuvene@moss.kommune.no
Hanne Skirstad, 48956491
hanne.skirstad@moss.kommune.no

Klikk for stort bilde