Moss kommune

Hjelp og råd til foreldre

Er du en pappa og/eller en mamma som synes foreldrerollen til tider er krevende?
Ønsker du/dere å få hjelp og råd til å få et bedre samspill med barna?

Trykk på linkene over, for å lese mer om de ulike tilbudene vi har. Det er bare å ta kontakt, du trenger ikke henvisning. Tilbudet er gratis. 

Kontaktinformasjon

E-post:

familieteam@moss.kommune.no

Adresse:
Kirkegata 14,
1530 Moss

 

Alle familier kan oppleve å streve i perioder og da kan det være godt å snakke med noen som kan hjelpe deg å løse utfordringene.

Familieteamet I Moss kommune har et variert tilbud av veiledning tilpasset dine behov, og alderen til ditt/deres barn.

Send en e-post til familieteam@moss.kommune.no med navn og telefonnummer på kontaktperson, samt barnets  alder, så kontakter vi deg.