Helsestjenesten barn og unge

Helsetjenesten barn og unge

Hovedoppgave for helsetjenesten er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsetjenester for barn og unge er en del av Enhet Barn, unge og familie.

Tilbudet i helsetjenesten barn og unge består av svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, fysioterapi og ergoterapi for barn, smittevern/migrasjonshelse og utenlandsvaksinasjon.