Moss kommune

Bredsand Helsestasjon

Larkollveien 7. 

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 08.30-15.00 (sommertid til kl 14,00)  

Telefon: 69232380. Telefontid: kl. 08.30-10.30 og 12.30-14.00. 

Mailadresse: helsestasjonbredsand@moss.kommune.no 

Postadresse: Postboks 175, 1501 Moss