Moss kommune

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen gir et gratis helsetilbud til alle barn i alderen 0-5 år.  

Vi driver helsefremmende og forebyggende arbeid, gir råd og veiledning, og ønsker å støtte foreldrene i forelderrollen.  

Barna tilbys helseundersøkelser og vaksiner i tråd med nasjonale retningslinjer og barnevaksinasjonsprogrammet. Vi tilbyr også foreldreforberedende kurs og barselgrupper. 

Vi som arbeider på helsestasjonen er helsesykepleiere, lege og helsesekretær. Vi samarbeider tett med blant andre jordmor, psykolog, fysioterapeut, familieteamet og åpen barnehage.   

  • Ta med teppe, stelleunderlag og rene bleier.  

  • Ikke kom til helsestasjonen med syke barn, dette på grunn av smittefare. Ved sykdom, ta kontakt med fastlege eller legevakt. Nummeret til legevakten er 116117. 

  • Si alltid fra i god tid dersom dere ikke kan møte til oppsatt time. 

  • Ta kontakt med oss dersom dere endrer adresse/flytter til ny kommune 

 

Med tanke på Covid-19 situasjonen, ønsker vi at fortrinnsvis en foresatt følger til kontrollene. Dere kan heller ikke ta med søsken. Ta kontakt for ny time dersom dere har symptomer på luftveisinfeksjon eller noen i husstanden er i karantene. 

 

Konsultasjoner ved helsestasjonen           Råd og aktuell informasjon