Helhetlig utredning og veiledning

I denne avdelingen arbeider det rådgivere med erfaringer fra PP tjenesten, psykologer og vernepleiere.

Disse skal samarbeide med de andre avdelingene på område Oppvekst og Utdanning for å dekke barns behov i forhold til utfordringer med læring/ utvikling og psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Kirkegata 14A
Postboks 175
1501 Moss

Åpningstider: 08.00 - 15.30
E-post: 
kristin.ramsjo.solberg@moss.kommune.no

Avdelingen skal bidra til at barn og unge med store behov for særskilte tiltak eller tilrettelegging i sin utvikling eller opplæring, skal få muligheter for å utvikle seg ut fra sine forutsetninger.

Avdelingen vil bistå med vurderinger, utredninger og veiledning for å forstå hvilke behov innen læring og utvikling barnet har, og for å finne ut hva slags opplæring og oppfølging barnet trenger.

I tillegg vil denne avdelingen bistå i utrednings- og oppfølgingsarbeid der barn har stor risiko for å utvikle dårlig psykisk helse.
 

Kontaktinformasjon:

  • Avdelingen ligger i Kirkegata 14 ,3 etasje. Besøkende benytter inngang A.
  • Åpningstider er: 08-15.30
  • Henvendelser gjøres pr nå til e-post: kristin.ramsjo.solberg2@moss.kommune.no
  • Rutiner og skjematikk for kontakt vedrørende spesifikke problemstillinger avdelingen skal bistå med, vil fortløpende legges ut på hjemmesidene ettersom de utvikles.