Moss kommune

Fysio- og ergoterapitjeneste for barn og unge

Vi gir et gratis tilbud til barn og unge 0-18 år med behov for fysioterapi eller ergoterapi. 

Fysio- og ergoterapitjenesten i Moss kommune gir tilbud til barn og unge som trenger oppfølging på helsestasjonen, i barnehagen, på skolen eller i hjemmet.

Dersom barnet ditt trenger hjelp fra fysioterapeut eller ergoterapeut kan du selv ta kontakt med oss. Barnet ditt kan også henvises via for eksempel helsesykepleier, lærer, barnehagepersonell eller lege dersom du gir fullmakt til dette.

Henvisning til fysioterapi for barn og unge

Henvisning til ergoterapeut for barn og unge

 

Felles kontor- og postadresse for fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge:    

Larkollveien 7, 1570 Dilling   
Postboks 175, 1501 Moss   

  

Kontaktinformasjon fysioterapeuter:               Kontaktinformasjon ergoterapeuter:  

Tone C. Jakobsen                                                 Linda K. Jakobsen              
Barn 0-6 år.                                                          Telefon: 95468510 
Telefon: 98298604    

Monika A. Jensen                                                 Mona E. Ringsby   
Barn 0-6 år.                                                           Telefon: 40431739 
Telefon: 47468756   

Petra Hermanns-Sæther   
Barn/ungdom 6-18 år.    
Telefon: 91597176   

Anna Mina R. Jensen   
Barn/ungdom 6-18 år.    
Telefon: 91559724   

Jeanine King   
Barn/ungdom 6-18 år.   
Telefon: 98298628