Foreldreveiledning

Familieteamet i Moss inviterer til deltakelse i ICDP-gruppe.
International Child Development Programme

Kontaktinformasjon

Påmelding:
Interesserte kan henvende seg til

E-post: åse.melkeraaen@moss.kommune.no
Tlf.nr.: 48885010 / 98902440

Ring oss hvis du har spørsmål om kurset!

Klikk for stort bilde 

Er du en pappa og/eller mamma som ønsker å bli en enda bedre omsorgsgiver for dine barn?

Du/dere inviteres til å delta i en foreldregruppe som har fokus på foreldrerollen.
 Tilbudet gjelder alle foreldre som har barn i alderen 0 – 18 år, og det er gratis. Både norsktalende og andre språkgrupper er velkomne til å delta.
 
Oppstart av grupper: Vi håper å starte høsten 2020, så fort det er mulighet til det. Nærmere beskjed kommer.
Gruppene møtes 8 (12) ganger i 1,5 - 2 timer og ledes av 2 sertifiserte ICDP veiledere.

 
ICDP foreldreveiledningsprogram er et internasjonalt program som er basert på 8 ulike temaer for godt samspill med barna dine. Du/dere kan lese mer om programmet på:
 https://www.bufdir.no/Familie/veiledning_til_foreldre/foreldreveiledning_landsoversikt
 
I en travel hverdag kan det bli liten tid til å tenke over hvordan vi fungerer som foreldre og hvor viktige vi er for barna våre. I foreldreveiledningsgruppene legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte utfordringer i foreldrerollen.

Sjekk på youtube hva foreldre sier om ICDP:
https://www.youtube.com/watch?v=60ni-xnvB8I

Påmelding er løpende
E-post: åse.melkeraaen@moss.kommune.no
Tlf.nr.: 48885010 / 98902440
 

Ring oss hvis du har spørsmål om kurset!

 

Mer om ICDP

Hva er ICDP?

ICDP brukes i forhold til veiledning med foreldre og andre omsorgsgivere som jobber med barn i alderen 0-18 år.
Programmet bygger på en bevisstgjørende metodikk, og fokuserer på foreldre og andre omsorgspersoners egen kompetanse.
ICDP er utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo.

ICDP programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO.
Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling.
ICDP har som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgsperson(er), og at den mest virkningsfulle strategien er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk.
ICDP setter eksisterende forskning om barn og barns utvikling i system.

Hvordan jobber vi?

Programmet er i hovedsak gruppebasert. Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Vi går gjennom 8 temaer for godt samspill og knytter temaene opp mot konkrete erfaringer dere har i hverdagen. ICDP har fokus på samspillet mellom foreldre og barn.

Eksempel på tema:
• Hvordan viser jeg barnet mitt kjærlighet?
• Hvordan hjelper jeg barnet mitt til å forstå verden?
• Hvordan kan jeg sette grenser som barnet mitt forstår og aksepterer?
Målsettingen er at den enkelte mor og far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.