Moss kommune

Samarbeid med andre instanser

Barneverntjenesten samarbeider ofte med andre tjenester og skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver til barnets beste.

Vi har et tett samarbeid med skoler, barnehager, helsestasjon, PPT, fastleger og andre kommunale tjenester. Alle disse tjenestene har hjelpetilbud for familier og barn/unge med utfordringer. 

Det er utarbeidet flere veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp for å styre og sikre samarbeidet mellom ulike etater for barnas beste. Her er lenker til noen av de mest sentrale for barnevernet:

Andre tjenester barnevernet samarbeider mye med:

Kontaktinformasjon til Moss barneverntjeneste