Moss kommune

Ønsker du å gi en tilbakemelding til barnevernet?

Vi ønsker å få dine tilbakemeldinger på hvordan  du opplever møtet med barneverntjenesten og om hjelpen vi gir er nyttig. Du kan være barn eller ungdom, forelder eller foresatt som har hatt kontakt med oss fordi det har vært gjennomført en undersøkelse eller dere har hatt eller har tiltak i barneverntjenesten. 

Vi vil også høre på stemmen til våre oppdragstakere om hvordan det er å jobbe for Moss kommune.

Er det noe vi kan gjøre bedre vil vi gjerne høre om det! Er det noe du har opplevd som bra i kontakten med oss vil vi også gjerne høre det, slik at vi kan fortsette med det som fungerer. 

Ikke oppgi personsensitive opplysninger her. Dersom du ønsker det må du ta direkte kontakt  med barneverntjenesten.

Gi en generell tilbakemelding til barneverntjenesten

Gi en tilbakemelding etter en undersøkelse

Gi en tilbakemelding om dine erfaringer med tiltak fra barneverntjenesten

Gi en tilbakemelding som oppdragstaker

 

Kontaktinformasjon