Moss kommune

Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

Alle som får kjennskap til at barn og unge har det vanskelig i hjemmet eller i sitt nærmiljø, har ansvar for å melde fra om dette til barneverntjenesten. 

Du kan ta kontakt elektronisk, på telefon, personlig oppmøte eller skriftlig. Du kan være anonym hvis du ønsker det.

Vi anbefaler å bruke dette digitale skjemaet med elektronisk innlogging for sikker og effektiv melding til barneverntjenesten:

Melde bekymringsmelding digitalt

Her finner du også mer informasjon om hva som skjer når du melder, det å være anonym og hva du bør skrive i meldingen.

Dersom du ikke har mulighet til å benytte det digitale skjemaet, kan du laste ned et meldingsskjema i word eller pdf-format. NB: På grunn av personvernhensyn må dette skjema sendes i posten eller leveres direkte til barneverntjenestens kontor og ikke via e-post.

Bekymringsmelding fra privatperson- last ned wordmal her (DOCX, 34 kB)

Bekymringsmelding fra privatperson - last ned mal i pdf format her (PDF, 164 kB)

Bekymringsmelding fra offentlig melder- last ned wordmal her (DOCX, 30 kB)

 

Barn og ungdommer som opplever vold, overgrep eller andre former for omsorgssvikt kan selv ta kontakt med barneverntjenesten.

Foreldre som i perioder har behov for å søke støtte, råd og veiledning for å ivareta foreldreoppgavene, kan henvende seg til barneverntjenesten.

Offentlig ansatte, fastleger og andre yrkesgrupper som er i kontakt med barn og unge, har en plikt til å melde fra dersom de er bekymret for om barn er utsatt for omsorgssvikt.

Omsorgssvikt er blant annet dersom:

  • barnet eller ungdommen utsettes for overgrep, vold eller er vitne til vold i hjemmet
  • foreldre på grunn av rus, psykisk sykdom eller andre årsaker ikke kan gi barnet eller ungdommen en forsvarlig omsorg
  • unge risikerer å bli tvangsgiftet
  • barn blir utsatt for kjønnslemlestelse
  • barn og unge blir seksuelt misbrukt
  • barn ikke får nødvendig helsehjelp eller skolegang

 

Kontaktinformasjon til Moss barneverntjeneste