Moss kommune

Kontaktinformasjon

Hva leter du etter?

Endre svaret
Les om hvordan du kan be om innsyn på vår hjemmeside https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/barnevern/innsyn-i-dokumenter/
Ring barnevernvakten eller barneverntjenestens mottakstelefon

Før kl. 15:00 ring barnevernets mottak på telefon  982 98 700.

Kl.15:00 til 08:00 på hverdager, alle helger og helligdager ring barnevernvakten på 950 59 217. Her treffer du ansatte fra barnevernet når barneverntjenesten er stengt.  Vi kan rykke ut i løpet av en time ved akutte hendelser.

Hvis du mistenker at barnet utsettes for noe straffbart, for eksempel vold eller seksuelle overgrep, bør du varsle politiet. Ring politiet 02800 - Nødnummer 112

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • vold eller er vitne til vold
  • seksuelle overgrep
  • foreldre som ruser seg
  • omsorgssvikt
  • kjønnslemlestelse
  • tvangsgifte
Ring mottak barnevern

Ring barnevernets mottak på telefon 982 98 700. Her møter du fagfolk som du kan drøfte dine problemstillinger med. 

Se på hjemmesiden vår

Vi har lagt ut informasjon om barnevernets oppgaver på kommunens hjemmeside. Der er det også informasjon om barnevernet på andre språk.

Informasjon om barnevernet

Dersom du ikke finner det du leter kan du ringe barnevernets mottak på telefon 982 98 700.

 

Vi setter pris på om du tar deg tid til å gi en tilbakemelding på om du fant det du lette etter eller ikke. Det kan du gjøre ved å svare på spørsmålet litt lenger ned på denne nettsiden. Tusen takk for din tilbakemelding, vi jobber hele tiden for å bli bedre!

Ring barnevernets mottak

Ring barnevernets mottak på telefon 982 98 700. De kan hjelpe deg med å finne rette vedkommende selv om du ikke husker navnet.

Ta direkte kontakt med din kontaktperson i barnevernet eller ring til mottakets telefon

Dersom du har en kontaktperson i barnevernet kan du ta direkte kontakt for videre veiledning. Dersom du ikke lenger har en kontaktperson kan du ringe barnevernets mottak på telefon 982 98 700 for veiledning i hvordan du skal gå frem. 

Når kan barnevernet begrense innsyn i dokumenter?

Ring barnevernets mottak

Ring barnevernets mottak på telefon 982 98 700. De kan hjelpe deg med å finne rette vedkommende selv om du ikke husker navnet. 

 

Ring kommunetorget/sentralbordet

Ring kommunetorget på 69 24 80 00. De kan sette deg videre til riktig person eller opplyse deg om når vedkommende er ledig.

Velg et av alternativene ovenfor

Kontaktinformasjon

Kommunetorget/sentralbord: 69 24 80 00 

Mottak barnevern: 982 98 700

Barnevernvakt: 950 59 217 

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Postadresse: Postboks 175, 1501 Moss 

Besøksadresse:  Kirkegata 14 A, 2.etg

Organisasjonsnummer: 976 663 802

Melde bekymringsmelding digitalt

Sikker digital innsending av post og dokumenter til barneverntjenesten

Åpningstider:

Kontoret er åpent mandag til fredag kl. 08.00 – 15.00. 

Barnevernvakten har ansvar for barnevernets akuttberedskap i Moss, Råde og Våler utenom barneverntjenestens kontortid.