Moss kommune

Fosterhjem

Moss kommune har behov for flere fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos sine foreldre. Fosterforeldrene har i denne perioden det daglige omsorgsansvaret for barnet. 

Klikk for stort bilde Ingeborg Øien Thorsland / Moss i sentrum  Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminnelig god økonomi, og  dere må ha tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.
Både par og enslige, med eller uten barn, kan bli fosterforeldre.    

Fosterbarn er ulike, både i alder, personlighet og omsorgsbehov. Felles for mange fosterbarn er at de har ekstra utfordringer med seg i sin bagasje. 
 

Fosterhjem i slekt og nettverk 

Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før.
Stadig flere barn som må bo i fosterhjem, får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre som barnet kjenner fra før. Eksempler på andre barnet kjenner kan være en assistent i barnehagen, fotballtrener, en nabo, speiderleder, tidligere besøkshjem eller støttekontakt. 

Ofte er det barneverntjenesten i samarbeid med familien til barnet som finner fram til slike løsninger. Ved slike situasjoner er man i utgangspunktet på utkikk etter noen som kjenner barnet fra før og som bor i samme kommune, slik at barnet kan gå på skole/barnehage som vanlig.  

Ønsker du å bli vurdert som fosterhjem eller vite mer om hva det vil si å være et fosterhjem?  

Ta kontakt med oss!
 

Camilla Galstad på e-post camilla.galstad@moss.kommune.no tlf. 93038135.  

Moss barneverntjeneste dagvakttelefon: 69248000

 

Les mer om det å være fosterhjem på Fosterhjemsforeningens nettsider - hva er et fosterhjem.