Moss kommune

For oppdragstakere i barnevernstjenesten

Er du aktivitetskontakt, fosterhjem, besøkshjem eller tilsynsfører for barneverntjenesten? Her finner du nyttige skjemaer  som kan sendes til barneverntjenesten.  Last ned malene til din egen pc, fullfør rapporten, og send dokumentene digitalt, i ordinær postgang eller lever det direkte til kontoret. Ved digital innsending av post anbefales det å gjøre om dokumentet til en pdf fil før innsending.

Send post og dokumenter til Moss barneverntjeneste på en trygg måte

Kontaktinformasjon til Moss barneverntjeneste