Moss kommune

Ettervern

Ettervern er et frivillig tilbud til deg som er ung voksen mellom 18 og 25 år, og som tidligere har hatt tiltak i barneverntjenesten frem til fylte 18 år. 

Du blir sammen med saksbehandleren din i barneverntjenesten enig om hva tilbudet om ettevern skal være for deg. Det vil variere etter ditt behov og ønske.

Hvis du har avsluttet ditt ettervern, vil barneverntjenesten ta kontakt med deg etter ett år for å høre hvordan det går med deg, og om det likevel er behov for ettervern. 

Eksempler på etterverntiltak:

  • Forlengelse av eksisterende tiltak; for eksempel at du kan fortsette å bo i fosterhjemmet ditt
  • Rådgivning og veiledning
  • Oppfølging i bolig
  • Hjelp til å følge opp studier og praksis
  • Bistand til å opprette samarbeid med de rette hjelpeinstansene for deg

Snakk med din kontaktperson i barneverntjenesten hvis du ønsker ettervern.

Hvis du ikke har en kontaktperson eller ikke vet hvem kontaktpersonen din er, ta kontakt med oss i barnevernstjenesten.

Kontaktinformasjon til Moss barneverntjeneste