Barnevern

Klikk for stort bilde Barnevernet er til for barn og deres familier som har det vanskelig og lever i en utfordrende livssituasjon.

Hovedmålet til barnevernet er å gi hjelp og støtte slik at foreldre og foresatte skal klare sitt omsorgsansvar. Når foreldre av ulike grunner ikke makter det, er barnevernets oppgave å sikre at barna og ungdommene som har behov for nødvendig hjelp og omsorg, får det til rett tid. 

Kontaktinformasjon

Moss Barneverntjeneste
Postboks 175
1501 Moss 

Dagvakttelefon kl. 08.00 - 15.45 (15.00): 
69248000
Barnevernvakt (for akutte henvendelser etter kl. 15.45 (15.00), helger og helligdager):
95059217
Alarmtelefonen for barn og unge
etter kl. 15.00: 116 111 

Les om barnevernet på flere språk. Les mer om barnevernet. Hva skjer i en barnevernsak?   

Bekymringsmeldingsmal til samarbeidspartnere (PDF, 68 kB) 

Bekymringsmeldingsmal til samarbeidspartnere (DOCX, 41 kB)

 

Skal jeg melde fra til barnevernet eller ikke?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg,  bør du melde fra til barnevernet.

  • Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.
  • Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.
  • Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.