Moss kommune

Barnevern

Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon.

Hovedmålet til barnevernet er å gi hjelp og støtte slik at foreldre og foresatte skal klare sitt omsorgsansvar. Når foreldre av ulike grunner ikke makter det, er barnevernets oppgave å sikre at barna og ungdommene som har behov for nødvendig hjelp og omsorg, får det til rett tid. 

Barnevernvakten

Barnevernvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0 til 18 år og deres familier. Alle barn og unge kan ringe hvis de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Også voksne som er bekymret for barn og unge, eller har mistanke om at barn og ungdom utsettes for vold og overgrep kan ringe barnevernvakten.