Barnevern

Klikk for stort bilde Barnevernet er til for barn og deres familier som har det vanskelig og lever i en utfordrende livssituasjon.

Hovedmålet til barnevernet er å gi hjelp og støtte slik at foreldre og foresatte skal klare sitt omsorgsansvar. Når foreldre av ulike grunner ikke makter det, er barnevernets oppgave å sikre at barna og ungdommene som har behov for nødvendig hjelp og omsorg, får det til rett tid. 

Kontaktinformasjon

Moss Barneverntjeneste
Postboks 175
1501 Moss 

Moss kommunes sentralbord kl.08.30-15.30 (sommertid 15.00) 69248000

Dagvakttelefon barneverntjenesten Moss kl.08.00 - 15.45(sommertid 15.00) 98298700

Barnevernvakt (for akutte henvendelser etter kl.15.45 (15.00) og i helger og helligdager 95059217

Alarmtelefonen for barn og unge etter kl. 15.00: 116 111 

Les om barnevernet på flere språk. Les mer om barnevernet. Hva skjer i en barnevernsak?   

Skal jeg melde fra til barnevernet eller ikke?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg,  bør du melde fra til barnevernet.

  • Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.
  • Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.
  • Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet. 
     

Å melde ifra til barnevernet (DOCX, 41 kB) 

Å melde ifra til barnevernet (PDF, 68 kB)

Melde fra til barnevernet - privatperson - Bufdir

Melde fra til barnevernet - offentlig ansatt - Bufdir