Moss kommune

Barnevern

Klikk for stort bilde Barnevernet er til for barn og deres familier som har det vanskelig og lever i en utfordrende livssituasjon.

Hovedmålet til barnevernet er å gi hjelp og støtte slik at foreldre og foresatte skal klare sitt omsorgsansvar. Når foreldre av ulike grunner ikke makter det, er barnevernets oppgave å sikre at barna og ungdommene som har behov for nødvendig hjelp og omsorg, får det til rett tid. 

Barnevernvakten

Barnevernvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0 til 18 år og deres familier. Alle barn og unge kan ringe hvis de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Også voksne som er bekymret for barn og unge, eller har mistanke om at barn og ungdom utsettes for vold og overgrep kan ringe barnevernvakten.

Kontaktinformasjon

Moss Barneverntjeneste
Postboks 175
1501 Moss 

Åpningstider:

Kontoret er åpent fra 08.00 – 15.45 fra mandag til fredag.

Utover det er barnevernvakten døgnåpen. Barnevernvakten har ansvar for barnevernets akuttberedskap i Moss, Råde og Våler utenom barneverntjenestens kontortid. Du kommer i kontakt med barnevernvakten ved å ringe nasjonalt nummer til Alarmtelefonen for barn og unge 116111.

Moss kommunes sentralbord kl.08.30-15.30 (sommertid 15.00) 69248000

Dagvakttelefon barneverntjenesten Moss kl.08.00 - 15.45 (sommertid 15.00) 98298700

Barnevernvakt (for akutte henvendelser etter kl.15.45 (15.00)) og i helger og helligdager 95059217

 

Les om barnevernet på flere språk. Les mer om barnevernet. Hva skjer i en barnevernsak?   

Skal jeg melde fra til barnevernet eller ikke?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg,  bør du melde fra til barnevernet.

  • Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.
  • Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.
  • Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet. 
     

Å melde ifra til barnevernet (DOCX, 41 kB) 

Å melde ifra til barnevernet (PDF, 68 kB)

Melde fra til barnevernet - privatperson - Bufdir

Melde fra til barnevernet - offentlig ansatt - Bufdir