Moss kommune

Verket skole

Verket skole er en 1- 10 skole, som geografisk hører hjemme i nordre bydel, men likevel ikke mer enn en knapp kilometer fra byens sentrum. Dette skoleåret har vi ca. 590 elever og ca. 70 ansatte.
Elevene våre kommer fra et variert inntaksområde, og ca. 22 % av våre elever har en fremmedspråklig bakgrunn, med ca. 25 ulike nasjonaliteter representert. Vi ser på skolen vår som et lite mini- FN, med unike muligheter for å skape et menneskelig vidsyn for alle våre elever, og opplever i det daglige at skolen fremstår som en enhet med et stort kulturelt mangfold. 

Kontaktinformasjon

Verket skole
Osloveien 25
1534 Moss
Postmottak: Pb 175
1501 Moss
 
Telefon : 94019490
Faks : 69246801
Org.nr.: 979 170 238
Åpningstid: 07.00 - 16.00
 

Skolen er delt inn i tre soner. Lengst sør ligger småskoletrinnet og SFO, som deler lokaler med småskoletrinnet. Vi har i utgangspunktet to paralleller på alle disse trinnene, men første trinn har vi valgt å dele i tre grupper. Lokalene på småskoletrinnet har tradisjonelle klasserom, men har en meget åpen løsning inn mot fellesarealene. Disse fellesarealene er i kontinuerlig bruk til både fellessamlinger, mindre grupper og for samtaler rundt sittegruppene som er plasser rundt i lokalene.

Mellomtrinnet disponerer store luftige lokaler sentralt i bygget. 5.- 7. trinn har to paralleller, alle med hvert sitt klasserom inn mot et stort og lyst fellesareal. Klasserommene har store skyvedører av glass, så her er det også en meget åpen praksis mellom lærerne. De ulike trinnene har et svært tett samarbeid.

Ungdomstrinnet disponerer lokalene mot nord. 8. trinn holder til i andre etasje, mens 9. og 10. trinn disponerer toppetasjen. Her har vi tre paralleller på alle trinn, men klassene er satt sammen på helt andre måter i mange av timene. På ungdomstrinnet spiller det derfor liten rolle om du går i a, b eller c- klassen; det er trinnet som helhet man forholder seg mest til. I tillegg til elevene fra egen skole, får ungdomstrinnet elever fra den nærliggende Krapfoss skole.

Verket skole ble innviet i 1998. Den gang var det ren barneskole, men fra 2004 ble skolen gradvis utvidet med et ungdomstrinn. Skolen må derfor kunne sies å være relativt ny, og våre lokaler har en god standard. Skolen disponerer en stor og spennende skoleplass, med eget fjell!

Småskoletrinnet disponerer en egen del av skoleplassen. Dette området er nå oppgrader til å bli et flott tumleområde for våre yngste elever. Som en del av oppgraderingen har vi nå fått et flott uteamfi i granitt, noe vi setter stor pris på. Mellomtrinnet beveger seg over det hele, noe også ungdomstrinnet kan gjøre. Vi ser i midlertid at ungdomstrinnet i stor grad foretrekker å holde på med innendørsaktiviteter, hvor både sjakk og ballspill i gymsalen er populært. Ungdomstrinnet har også tilgang til skolens kantine, hvor man kan få kjøpt enkle lunsjretter. Skolen har to gymsaler, et voksende bibliotek, og to innendørs amfi. Det ene brukes til større samlinger, møter, konserter og teaterforestillinger, det andre er til bruk for småskoletrinnet for ulike samlinger.

Alle elevene i Mosseskolen tilbys gratis frokost hver morgen. På Verket skole benyttes tilbudet av ca. 30 elever fra alle trinn, og er en rolig og god stund for alle som er til stede. Moss kommune og Verket skole har et fokus på et riktig kosthold, noe som gjenspeiles i dette frokosttilbudet. De samme tankene legges til grunn for det som lages i faget Mat og helse, hvor elever på 6. og 10. trinn får en helhetlig undervisning i sammenhengen mellom en god helse og et sunt kosthold.

Resultatmessig befinner Verket skole seg omtrent på gjennomsnittet for nasjon og fylke. På noen målinger er vi litt over, på andre litt under. Vi skal aldri bli så resultatorienterte at vi ser oss blind på målet, som fortsatt skal være i tråd med læreplanens fulle innhold, også det som inneholder mennesketyper som ikke kan skapes gjennom pugging. Verket skole har en uttalt satsning på de praktisk- estetiske fagene, i tillegg til det obligatoriske fokuset på teorifag. De av våre elever som sliter i teorifag, men som skinner i de praktisk fagene, skal kjenne at også de blir satset på og verdsatt for sine styrker. Derfor skal Verket skole alltid ha ett av de praktisk- estetiske fagene som satsningsområde. I de to neste årene er det musikk som er faget med sterkest fokus, mens det er lesing og norsk som har et spesielt fokus i kjernefagene.

Verket skole har alltid fire søyler, satsningsområder, man hviler driften på. To av søylene vil aldri endres: Vi skal alltid ha et av de såkalte kjernefagene norsk, engelsk eller matematikk som en av pilarene. Videre kommer vi alltid til å ha tilpasset opplæring, TPO, som et tydelig satsningsområde Kravet til individuell tilpasning er like klart i alle fag, noe vi bestreber oss på å ha langt framme i planleggingsprosessene våre.

Vi skal alltid ha et av de praktisk- estetiske fagene som satsningsområde. Vi vil aldri kunne slutte å fokusere på teorifagene, mens de av våre elever som har evner og talent innenfor praktiske fag også skal oppleve at det de brenner for og mester har verdi i skolen. Derfor vil hvert av de praktisk- estetiske fagene få et spesielt fokus i bolker på to år.

Den siste søylen skolens satsninger hviler på, er internasjonalt (sam)arbeid. Vi lever i et verden som blir stadig mindre, ved hjelp av de vi alle nå ser på som vanlige hjelpemidler. Vi ønsker at våre elever skal se det som naturlig å være internasjonalt orientert, både når det gjelder å være informert om internasjonale forhold, men like mye å se sin rolle og sitt ansvar fra at privilegert hjørne av en global hverdag. Skolen er derfor fadder for et barnehjem i Bolivia, et sted hvor barn vokser opp under helt andre kår enn hva barna på Verket opplever. Vi søker alltid å være med i Erasmus- prosjekter, og i de kommende to årene er det ungdomstrinnet som deltar i et prosjekt relatert til undervisning i fremmedspråk. Vi har også samarbeid med utenlandske skoler på etwinning- plattformen, hvor våre elever kommuniserer med elever i andre land via både tradisjonelle kanaler og på andre digitale plattformer.

Retten til et trygt skolemiljø.

Elevenes individuelle rett til et trygt og godt skolemiljø står sterkt i den norske skolen, og på Verket skole har vi en tydelig ansvarsbevissthet blant alle voksne. For å lese mer om elevenes rettigheter og hvordan man går fram hvis man opplever at denne rettigheten ikke blir ivaretatt, kan du klikke her. På samme sted vil du finne informasjon på en rekke ulike språk.

Visma foresattportal