Øreåsen skole

Øreåsen skole er en 1-7 skole med 340 elever og 50 ansatte på skole og SFO. Skolen ble høsten 2016 samlet i en bygning og er nå etablert som ren barneskole i fine og romslige lokaler. 
Skolen har et spennende uteområde med turnbasseng, skaterampe, tarzanjungel og vi har stort fokus på uteleker i friminuttene. Vi kan også benytte oss av kunstgressbane, lavvo og volleyballbane rett ved skolen.

Kontaktinformasjon

Øreåsen skole
Øreåsveien 8
1528 Moss
Telefon: 69708600

Pålogging til Skooler, Visma og Transponder.

Øreåsen skole har kroppsøving i Øreåsenhallen, noe som gir oss svært gode muligheter for fysisk aktivitet.
Ved Øreåsen skole står elevenes trivsel og læring i fokus, og vårt motto er:
Øreåsen skole - et godt sted å være, et godt sted å lære.
Skolen har en egen sosial kompetanseplan, og hver klasse har satt av tid til arbeid rundt dette hver uke:

vennskap     empati     samarbeid    trygghet       selvkontroll      ansvarlighet

Øreåsen skole er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift og har et aktivt elevråd som hjelper til i jobben som Miljøagenter ved skolen. Skolen har to årlige temauker; den ene med fokus på den mangfoldige verden vi lever i, den andre med miljø og grønn hverdag på programmet.
Skolen ble i 2017 den første skolen i Østfold som ble sertifisert som en Dysleksivennlig skole.
Vårt mål er glade og fornøyde barn- som lærer, mestrer og trives på Øreåsen skole.

Hjertelig velkommen til skolen vår!
Klikk for stort bilde 

Visma foresattportal